Schriftstudie

Op Bijbelstudieverenigingen is het een vaak terugkerend verschijnsel. Wel (delen van) een Bijbeltekst weten maar niet weten waar deze ook alweer stond. Om dat probleem op te lossen waren er wel websites waarop je dit kon opzoeken, maar meestal gingen die gepaard met een hoop informatie of onnuttige informatie. Om over inloggen, omslachtige of telkens herhalende handelingen nog maar te zwijgen. Daarnaast waren zulke websites vaak niet compleet genoeg. Dat was voor mij de basis om een website te maken die wel compleet was EN makkelijk in gebruik.

DGKh maakt als basis gebruik van de Statenvertaling als Bijbeltekst. Bijgevoegd bij elk hoofdstuk zijn de kanttekeningen (met dank aan statenvertaling.net). Daarnaast is ook de hele inhoud van het gereformeerd kerkboek opgenomen. Daardoor zijn ook formulieren en gebeden beschikbaar die nog niet eerder op internet stonden. Maar het meest functionele van de site is dat elke link die op een pagina of kanttekening voorkomt, direct wordt omgezet naar links die naar de juiste tekst in Bijbel verwijzen. Dit wordt gedaan door het systeem zelf d.m.v. een grote module die ik zelf geschreven heb. Hierdoor wordt Bijbelstudie of het gewoon opzoeken van de juiste informatie een eenvoudige handeling.

NB: Onlangs is de website verhuist naar een andere naam: Schriftstudie.nl.

Schriftstudie.nl