Privacybeleid

Versie 1.4

Dit privacybeleid is opgesteld op 25-04-2018. Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 29-01-2020. Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites en diensten van Bosweb.

Bosweb is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons/onze diensten stelt. Bosweb ziet het dan ook als zijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten Bosweb u weten welke gegevens worden verzameld als u (een van) de websites / diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe Bosweb werkt.

Bosweb respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn sites, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van een dienst/website van Bosweb, geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

 

1. Gebruik van verzamelde gegevens

1.1 Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de betreffende dienst uit te kunnen voeren. De gegevens kunnen worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij, namelijk Antagonist. Bosweb zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

1.2 Persoonsgegevens die Bosweb verwerkt

Bosweb verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Bosweb verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op een website van Bosweb aan te maken, via schriftelijke correspondentie (post of email), via telefonisch contact, etc.

1.3 Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar Bosweb verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vraagt Bosweb u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij, namelijk Antagonist. Bosweb zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover Bosweb beschikt.

1.4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Bosweb verwerkt

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Bosweb raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Bosweb zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bosweb.nl, dan verwijdert Bosweb deze informatie.

1.5 Cookies

Bosweb verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers de websites gebruiken, zodat Bosweb zijn diensten hierop kan afstemmen.

De website die u bezoekt, kan gebruik maken van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van een derde partij, namelijk Antagonist. Bosweb gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

1.6 Gegevensverzameling

Op sommige websites die in beheer zijn van Bosweb, worden uw browsergegevens verzameld door Google Analytics. Het verzamelen is erop gericht om uw ervaring op de website en de dienstverlening te verbeteren.

– De gegevens over uw gebruik van de website kunnen worden overgebracht naar beveiligde servers van een derde partij, namelijk Google.
– Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.
– Uw gegevens worden standaard 26 maanden bewaard, en daarna vernietigd.
– Alle IP-adressen worden standaard geanonimiseerd voordat deze worden verwerkt door Google Analytics. Er worden dus geen persoonlijke gegevens verwerkt.
– Bosweb neemt op elk van zijn websites de DNT (‘do-not-track’ of ‘volg-me-niet’) header in acht. Zie voor meer informatie: www.donottrack.us (Engels).
– Bosweb gebruikt Google Analytics niet in combinatie met andere diensten van Google.
– Het ‘Amendement gegevensverwerking’ is door Bosweb geaccepteerd op 26-04-2018.

 

2. Doeleinden

2.1 Doeleinden van de gegevensverwerking

Bosweb verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij  van tevoren uw toestemming hiervoor is verkregen. Bosweb verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U een nieuwsbrief te verzenden waarvoor u expliciet toestemming heeft gegeven bij uw inschrijving.
– De service, waarvoor de betreffende website is opgericht, te kunnen uitvoeren

2.2 Geautomatiseerde besluitvorming

Bosweb neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bosweb) tussen zit.

2.3 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bosweb bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw accountgegevens worden bewaard tot het moment dat uw account wordt verwijderd.

2.4 Delen van persoonsgegevens met derden

Bosweb verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.5 Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de sites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de sites kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

3. Keuzes voor persoonsgegevens

3.1 Aanpassen/uitschrijven communicatie

Bosweb biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Als u uw accountgegevens wilt aanpassen, kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van de website waarop u staat ingeschreven. Als u uw gegevens uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met Bosweb opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

3.2 Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Uw voorkeur voor nieuwsbrieven kan via uw account worden aangepast.

3.3 Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

4. Beveiliging en contact

4.1 Hoe Bosweb persoonsgegevens beveiligt

Bosweb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bosweb.nl

4.2 Vragen en feedback

Bosweb controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Bosweb / Boswebsites
Boerendanserdijk 70B
8024 AJ Zwolle
(+31 / 0) 6 2913 4084
info@bosweb.nl