In opdracht van de provincies Noord-Braband, Gelderland en Overijssel heb ik, in samenwerking met Mobycon, een website ontwikkeld. Het idee achter de site is om alle projecten op het gebied van mobiliteit in (en op) kaart te brengen. Mijn taak was om een site te maken die overzichtelijk de projectplekken met basisinformatie in kaart bracht. Dit is ook letterlijk zo uitgevoerd want alle projecten staan op een Google Maps kaart. Als er wordt gekozen voor een project wordt er meer informatie getoond. Na inloggen kan er nog meer gedetailleerde informatie worden geraadpleegd en documenten worden ingezien.

Om dit te realiseren hebben de provincies het recht om gebruikers toe te voegen/laten. Daarnaast kunnen zij ook artikelen met (achtergrond)informatie online worden gezet en kunnen er blogs worden toegevoegd. Periodiek worden er nieuwe projecten toegevoegd en ook kunnen de beheerders zelf projecten aanmaken en aanpassen. Hierdoor blijft de site up-to-date en een bron voor inspiratie en kennis op het gebied van vervoer en mobiliteit.

Mobiliteitsexperimenten.nl